ಮೋಕ್ಷ

Avatar
Ragav pawar , 27th Dec, 2017 , 350
Education ENGLISH
Listen to Article (English-Beta)

ನೀ-ನಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತ ಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವು,
ಆತ್ಮಗಳಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮಶಾನ ದಲ್ಲಿ ಅಂಡಲೆಯುತ್ತಿವೆ...
ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲು,
ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾದದಡಿಯ
ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ..!!

-ಪವಾರ್.| 3
| 0
Report

Leave a Comment


   Comments: 0  Click to seeRELATED POSTS


No related posts found.


YOU MAY ALSO LIKE


ಏನಾಗುವೆ ನೀ..? ಏನಾಗಲಿ ನಾ..?

Education ENGLISH
323 |  3 | 27th Dec 2017


ಊರ್ಮಿಳೆ

Education ENGLISH
434 |  0 | 17th Dec 2017

Share Market : A Beautiful Trap

Education ENGLISH
721 |  2 | 23rd Nov 2017

KPME Act : Whom To Blame

Education ENGLISH
265 |  6 | 19th Nov 2017FROM SAME AUTHOR


ಏನಾಗುವೆ ನೀ..? ಏನಾಗಲಿ ನಾ..?

Education ENGLISH
323 |  3 | 27th Dec 2017


ಊರ್ಮಿಳೆ

Education ENGLISH
434 |  0 | 17th Dec 2017

ಅವಳು ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರು.

Education ENGLISH
628 |  1 | 14th Nov 2017

ಅವನು ಅಪ್ಪನಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

Education ENGLISH
647 |  1 | 14th Nov 2017

ಪೀಟರ್ ಡ್ರೆಕರ್ ಹೇಳಿಕೆ

Education ENGLISH
565 |  1 | 14th Nov 2017

'ಬುದ್ಧ' ರಾಗಿಬಿಡೋಣ..!!

Education ENGLISH
812 |  2 | 11th Nov 2017

ಬುದ್ಧನ ಹೇಳಿಕೆ

Education ENGLISH
559 |  2 | 11th Nov 2017

ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣ

Education ENGLISH
589 |  1 | 11th Nov 2017

ಪ್ರೀತಿ

Education ENGLISH
484 |  2 | 11th Nov 2017

About   Contact   Privacy policy   Terms of use   Report bug

Copyright ©2018, All Rights Reserved